Server name : Surf RPG

What VIP includes in our servers ?

  • יש לך אפשרות להעביר את ה vip רק ביום הראשון שקנית אחרי זה לא אפשרי
  • לקנייה בסקין מוזמנים לפנות אליי בסטים
  • אין החזרים כספי אחרי שקיבלתם את הדברים(אם עברת על החוקים וקיבלת באן אין החזר!)