Server name : Fun

What VIP includes in our servers ?

  • Vip Menu :
  • 10 More damage :
  • Or :
  • double jump :
  • יש לך אפשרות להעביר את ה vip רק ביום הראשון שקנית אחרי זה לא אפשרי
  • לקנייה בסקין מוזמנים לפנות אליי בסטים
  • אין החזרים כספי אחרי שקיבלתם את הדברים(אם עברת על החוקים וקיבלת באן אין החזר!)